İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ BELGELER

İşyeri açarken aşağıda belirtilen belgelerin tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

KİMLİK FOTOKOPİSİ
1 ADET FOTOĞRAF
VERGİ LEVHASI
ESNAF SİCİL BELGESİ

“Kendisi değilse ”
NOTERDEN VEKALETNAME –